Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Desničini susreti

 

Napomena: Od listopada 2017. stranica se ne ažurira. Obavijesti o Desničinim susretima i drugim aktivnostima Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na novoj internetskoj stranici: ckhis.ffzg.unizg.hr.


Međunarodni znanstveni skup

DESNIČINI SUSRETI 2017.

Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti

Zagreb, 15. – 17. rujna 2017.

 


Obavijesti


Pripremni odbor objavljuje

 

P o z i v   z a   p r i j a v u   p r i o p ć e n j a

za međunarodni znanstveni skup

Desničini susreti 2017.:

smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi –

poetički, povijesni i filozofski aspekti

 

Zagreb i Islam Grčki, 15. – 17. rujna 2017.

 

Rok za prijavu: 30. travnja 2017.

 

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca i Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ u suradnji s Institutom za književnost i umetnost iz Beograda objavljuju da će se Desničini susreti 2017.: smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti, posvećeni pedesetoj godišnjici Desničine smrti, održati u Zagrebu, u Hrvatskom društvu pisaca i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 15. i 16. rujna t. g. te u Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom. Održat će se u okviru dvogodišnjega međudržavnog bilateralnog projekta „Desničini susreti i hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam“ (2016./2017.).

U Desničinu opusu, kao i u europskoj kulturi, „smrt“ je jedna od ključnih tema, što nesumnjivo opravdava odluku da se izdvoji kao poseban predmet rasprave. Cilj je Desničinih susreta 2017. kritički propitati ovu, ključnu egzistencijalnu činjenicu sa stajališta poetičkih, povijesnih i filozofskih tumačenja, antropoloških spoznaja te biomedicinskih pristupa, kako u umjetničkom djelu Vladana Desnice, tako i u europskoj kulturi.

Inter- i transdisciplinarno otvorena suvremena historijska znanost te razni pravci unutar drugih društvenih i humanističkih znanosti istražuju temu smrti kao etnološko-antropološki, kulturni i društveni fenomen, usredotočujući se na povijest smrti, doživljaj smrti, strah od smrti te brojne druge aspekte (npr. poimanje transcendentnog i reprezentacije smrti, pogrebni običaji, prakse tugovanja i sjećanja itd.). Filozofija i teorija književnosti susreću se s književno-umjetničkim diskursom o smrti kao činjenicom koja stoji na granici bitka i nebitka, finalnosti i vječnosti, duhovnog i materijalnog te na procjepu iskustvenog i nadiskustvenog. S druge strane, prirodne znanosti pokušavaju promatrati fenomen smrti u racionalnim okvirima, a s njima korespondiraju različiti pravci u humanističkim i društvenim znanostima. Desničini susreti 2017., koji spajaju temu i motiv smrti u osobnom opusu autora s bogatom europskom tanatološkom tradicijom, jedinstvena su prilika da se opisane spoznaje (inter)disciplinarno usporede i kritički propitaju, bilo da se radi o primijenenim studijama slučajeva ili širim teorijskim pristupima problematici.

Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 30. travnja 2017. Do 15. svibnja t. g. Pripremni odbor Desničinih susreta odlučit će o prihvaćenim prijavama. Radni su jezici skupa hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski. Sudionicima će se podmiriti troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj.

Supredsjedatelji Desničinih susreta 2017. su: dr. Bojan Jović, znanstveni savjetnik i ravnatelj Instituta za književnost i umetnost iz Beograda i prof. dr. sc. Drago Roksandić, voditelj Programa Desničini susreti. Tajnici Pripremnog odbora su: dr. Vladan Bajčeta i Matko Globačnik.

 

Obavijesti i prijave:

bajcet@yahoo.com

mglobacn@gmail.com

Obrazac za prijavu