Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Nova internetska stranica

Od 1. listopada 2017. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima novu internetsku stranicu