Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Nova internetska stranica

28/09/2017

Od 1. listopada 2017. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima novu internetsku stranicu

Obavijesti o aktivnostima i novim izdanjima Centra dostupne su na novoj internetskoj stranici: ckhis.ffzg.unizg.hr.