Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

O Desničinim susretima

Desničini susreti, utemeljeni 1989. godine, obnovljeni su 2005. i 2006. na stotu obljetnicu rođenja pisca Vladana Desnice (Zadar, 17. rujna 1905. – Zagreb, 4. ožujka 1967.) u suradnji Programa znanstvenih rasprava „Desničini susreti” Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, fakultetskog Odsjeka za kroatistiku, Hrvatskog društva pisaca i Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta”. Održavaju se svake godine redovito koncem onoga rujanskog tjedna u kojem je piščev rođendan.

 


Pripremni odbor Desničinih susreta

Programski voditelj prof. dr. sc. Drago Roksandić
   
Stalni članovi prof. dr. sc. Krešimir Nemec
  prof. dr. sc. Drago Roksandić
  Velimir Visković
  Čedomir Višnjić
   
Supredsjedatelji prof. dr. sc. Ivo Banac (2009.)
  prof. dr. sc. Zoran Kravar (2010.)
  prof. dr. sc. Zvonko Kovač (2012. i 2013.)
  prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (2014. i 2015.)
  dr. Bojan Jović (2016. i 2017.)
   
Tajnici prof. dr. sc. Zrinka Blažević (2007.)
  doc. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić (2009. i 2010.)
  dr. sc. Branimir Janković (2011. i 2012.)
  Filip Šimetin Šegvić i Nikolina Šimetin Šegvić (2013. i 2014.)
  Marijan Buljan i Ivana Cvijović Javorina (2015.)
  dr. Vladan Bajčeta i Goran Korov (2016.)
  dr. Vladan Bajčeta i Matko Globačnik (2017.)
   
Urednici zbornika radova prof. dr. sc. Drago Roksandić (2005.– 2015.)
  Ivana Cvijović Javorina (2005.–2015.)
  * suurednica 2009. doc. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić

 


Teme znanstvenih skupova Desničini susreti

2006.    Sunce, stablo i pisac: krajolici u opusu Vladana Desnice
2007.    Pripadnost kulturi –  kultura pripadanja
2008.    Pripadnost kulturi –  kultura pripadanja: drugi put
2009.    Intelektualci i vlast, 1945. – 1954.
2010.    Ideologija vlasti i ideologičnost teksta
2011.    Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine
2012.    Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine
2013.    Intelektualac danas
2014.    Vladan Desnica i Split 1920. – 1945.
2015.    Split i Vladan Desnica (1918. – 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike
2016.    Hrvatsko-srpski / srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Povodom 110. obljetnice rođenja Vladana Desnice
2017.    Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspektie
 

Pregled aktivnosti Desničini susreti 2012. – 2013.

Pregled aktivnosti Desničini susreti 2014. – 2016.

opširnije 


Iz medija: Program društveno-humanističkih i kulturoloških rasprava Desničini susreti

Intervju s prof. dr. sc. Dragom Roksandićem, programskim voditeljem Desničinih susreta (Novosti, 5. 2. 2012.)

Intervju s Branimirom Jankovićem, asistentom na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tajnikom Desničinih susreta 2011. i 2012. godine (Bilten Instituta STINE, studeni 2012.)