Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Znanstveni skup

DESNIČINI SUSRETI 2015.

Split i Vladan Desnica (1918. – 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike

Split, 18. – 20. rujna 2015.

 


Obavijesti


Objavljen program rada (23. srpnja 2015.)

Programska knjižica s rasporedom izlaganja i kratkim sažetcima te biografijama sudionika dostupna je na http://kula-jankovica.unizg.hr/files/file/ds-pk-2015.pdf.

 


Priprema programske knjižice (9. lipnja 2015.)

Poštovane sudionice/poštovani sudionici "Desničinih susreta 2015.",

pripremajući programsku knjižicu za ovogodišnje "Desničine susrete" iznova smo pročitali sve primljene sažetke vaših priopćenja. Drago nam je da ih je većina napisana na traženi način i da ne prelaze 2.000 slovnih mjesta (s razmacima).

Međutim, ima i vrlo uočljivih odstupanja. Stoga bismo molili sve vas sudionice/sudionike čiji sažetci opsegom ne prelaze 1.000 slovnih mjesta (s razmacima) da ih dopunite odnosno da ih skratite ukoliko zauzimaju više od 2.200 slovnih mjesta (s razmacima). Molimo sve ostale da nam pošalju konačne varijante sažetaka ili da potvrde da je sažetak koji su nam poslali konačna varijanta.

Kao i prošle godine, programska knjižica sadržavat će i biobibliografske podatke svih sudionika. Stoga vas molimo da nam pošaljete svoju biobibliografsku natuknicu opsega od 750 do 1.250 slovnih mjesta (s razmacima). Ako nam već niste poslali podatke o institucionalnim afilijacima, molimo vas da i njih uvrstite.

Tražene podatke treba dostaviti najkasnije do nedjelje, 21. lipnja 2015. na adresu ivana_cvijovic@yahoo.de. Programska knjižica bit će objavljena na našim internetskim stranicama (http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/desnicini-susreti/izdanja-centra/programske-knjizice/), najkasnije do sredine srpnja 2015. Sve ostale obavijesti bit će dostupne na poveznici: http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/desnicini-susreti/o-desnicinim-susretima0/desnicini-susreti-2015/.

 

 


Abecedni popis sudionika


1. Vladan Bajčeta (Institut za književnost i umetnost, Beograd):
Gozba u poljima – fragmenti rekonstrukcije pjesničke knjige Vladana Desnice u rukopisu

2. dr. sc. Stanislava Barać (Institut za književnost i umetnost, Beograd):
Splićani i splitske teme u beogradskoj javnosti 1920–1941 (Politika, Srpski književni glasnik)

3. mr. sc. Muharem Bazdulj (Tjednik „Vreme“, Beograd):
Split od 1918. do 1945. godine u memoarima Vicka Krstulovića

4. prof. dr. sc. Inoslav Bešker (EPH Media):
Javna riječ u međuratnom Splitu

5. prof. dr. sc. Vinko Brešić (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Splitski krug opisan časopisom

6. dr. sc. Sandi Bulimbašić (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Splitu) / dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
Društveni, kulturni i politički život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa

7. Marijan Buljan (doktorand Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu):
Split u predvečerje Drugog svjetskog rata

8. Ivana Cvijović Javorina (III. gimnazija Zagreb / doktorandica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
„Mi tražimo disciplinu, mi jamčimo red!“ Splitski listopad 1943.  u ustaškoj i njemačkoj lokalnoj propagandi

9. dr. sc. Rašid Durić (umirovljenik; Sveučilište u Bochumu):
Intelektualizam u novelama Vladana Desnice u svjetlu protimbe ideologiji

10. doc. dr. sc. Bojan Đorđević (Institut za književnost i umetnost, Beograd / Filološki fakultet Beograd):
Teatar u Splitu u doba Desničine mladosti: politika i kultura

11. dr. sc. Stevo Đurašković (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu):
Mediteranizam Bogdana Radice kao suprotnost totalitarnim distopijama

12. izv. prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević (Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru):
Splitska fortuna Luigija Pirandella

13. doc. dr. sc. Vladimir Gvozden (Odsek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu):
Vladan Desnica i estetizam

14. prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu):
Split za vrijeme Drugog svjetskog rata

15. dr. sc. Branimir Janković (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
„Vi na Balkanu to sve znate i čitate?!“ Recepcijska čitanja Juliena Bende i Izdaje intelektualaca

16. dr. sc. Bruno Kragić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža):
Ujevićev Split

17. izv. prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić (Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Uprava NDH u Zadru 1943/44: kolektivna memorija između historiografije i (auto)biografskog narativa

18. dr. sc. Petar Macut (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, područni centar Vukovar):
Katolička Riječ (1935. – 1941.) – splitski katolički tjednik

19. prof. dr. sc. Dušan Marinković (Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Potraga za autentičnošću

20. akademik Tonko Maroević (Institut za povijest umjetnosti):
Splitski „kročeanci“

21. prof. dr. sc. Helena Peričić (Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru):
Književne preokupacije liječnika Bože Peričića

22. doc. dr. sc. Vladimir Rismondo (Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku):
Vladan Desnica, Meštrovićev splitski kiparski krug i Croceova estetika

23. prof. dr. sc. Sanja Roić (Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Pripadnici splitskog kulturnog kruga kao prevoditelji i posrednici kulturnih transfera (1918. – 1945.)

24. prof. dr. sc. Drago Roksandić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
„Kud koje žure brzi kraci / a vode svi u bespuće“: Vladan Desnica u Splitu od 1935. do 1941. godine

25. dr. sc. Svetlana Šeatović Dimitrijević (Institut za književnost i umetnost, Beograd):
Kročeova estetika i Desničin mediteranizam

26. dr. sc. Ana Šeparović (Leksikografski zavod Miroslav Krleža) / izv. prof. dr. sc. Frano Dulibić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Splitska međuratna likovna scena između modernizma i antimodernizma

27. Filip Šimetin Šegvić (doktorand Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) / Nikolina Šimetin Šegvić (doktorandica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Skice za intelektualni portret Kerubina Šegvića u međuratnom razdoblju

28. Sanja Šoštarić (Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Francuska književnost u prijevodima pripadnika splitskog kulturnog kruga

 


 

PRIPREMNI ODBOR

objavljuje

P O Z I V   Z A   P R I J A V U   P R I O P Ć E N J A

za znanstveni skup
 

Desničini susreti 2015.:
Split i Vladan Desnica (1918. – 1945.)

Split, 18. – 20. rujna 2015.

 

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca i Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu objavljuju da će se Desničini susreti 2015., posvećeni temi Split i Vladan Desnica (1918. – 1945.), održati u Splitu (Centar Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu, Peristil 3/III.) od 18. do 20. rujna 2015. godine.

Prošlogodišnji Desničini susreti, posvećeni temi Vladan Desnica i Split, 1920. – 1945. godine, koliko neupitno bili vrlo uspješni, suočili su sudionike sa spoznajom da je mnoštvo pitanja četvrtstoljetne povijesti Splita u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji te u uvjetima okupacije, kolaboracije i antifaštističkog otpora od 1941. do 1945. godine istraživački otvoreno. Time su i mogućnosti zadovoljenja fokusiranijeg istraživačkog interesa za primjenu biografskih, intelektualnohistorijskih i kulturnohistorijskih pristupa i metoda za teme „splitska mladost Vladana Desnice“ i „obiteljska povijest Desnica u Splitu“ bile objektivno ograničene.

Urbana historija Splita od 1918. do 1945. godine mnogo više je povijest promjena nego povijest trajanja. Promjene u splitskoj političkoj kulturi u istom vremenskom razdoblju egzemplarne su u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća po raznolikostima i proturječjima svojih očitovanja. Isto se može reći za bogatstvo promjenljivih splitskih kulturnih situacija, napose za umjetničko stvaralaštvo u Splitu. Kada je o svim ovim promjenama riječ, valja imati na umu da one, s jedne strane, imaju svoje vlastite „urbane logike“ te, s druge strane, da reflektiraju iskustva i zbivanja u nacionalnim, državnim i internacionalnim horizontima. Desničini susreti 2015. usredotočit će se na, prvo, promjene u splitskoj političkoj kulturi i kulturnom stvaralaštvu, drugo, splitsko prevoditeljstvo kao fenomen kulturnih transfera i, treće, na kulturno distinktivni fenomen  splitskih kročeanaca, ključ za razumijevanje splitskog mediteranizma u to doba. Svi ovi izabrani fokusi zrcale i potrebe produbljenijeg interesa za stvaralačko sazrijevanje Vladana Desnice.

Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 31. ožujka 2015. Do 15. travnja i.g. Pripremni odbor Desničinih susreta odlučit će o prihvaćenim prijavama. Radni jezici skupa su hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski. Sudionicima će biti podmireni troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj.

Supredsjedatelji Desničinih susreta 2015. su prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu  i prof. dr. sc. Drago Roksandić, voditelj Desničinih susreta. Tajnici Pripremnog odbora su Marijan Buljan, doktorand s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Ivana Cvijović Javorina, doktorandica s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obavijesti i prijave:
marijanbuljan1@gmail.com
ivana_cvijovic@yahoo.de