Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb

 

Desničini susreti 2011.:

Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine

Zagreb, 16.-17. rujna 2011., Islam Grčki, 18. rujna 2011. godine

 

Rok za prijavu: 30. lipnja 2011.

 

Šesti „Desničini susreti“, nastavljajući kritički propitivati fenomene suvremene kulture i povijesti, s težištem na komparatističkim pristupima, ove će godine raspravljati  temu Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine. „Kratko“ Dvadeseto stoljeće (1914.-1917/1918. – 1989.) mnogima je i „Doba ekstrema“,  ništa manje i „Doba netrpeljivih“, ali i „Doba promjena“, jedva usporedivih s bilo kojom drugom epohom u pisanoj povijesti.  Razdoblje 2. svjetskog rata (1939. – 1947.) komprimira u biti svu temeljnu civilizacijsku problematiku 20. stoljeća. Njegova zastrašujuća ljudska cijena, nedoumice s kojima je započet te nedoumice s kojima je završen korištenjem atomske bombe i sa „željeznom zavjesom“ bitno su obilježeni scijentizacijom i intelektualizacijom „totalnog rata“ unutar i preko granica sučeljenih svjetonazorskih pretpostavki. Intelektualci su u tome ratu, u nepreglednom mnoštvu slučajeva, zagovornici rata i protivnici rata, nadasve – akteri i žrtve, ljudi koji se očituju i ljudi koji šute…, a svi skupa svjedoci kraja jednoga eurocentričnog svijeta. Uvažavajući različite mogućnosti istraživačkih kritičkih pristupa, ovogodišnji „Desničini susreti“ fokusirat će se na teme i problemske komplekse u hrvatskom i širem južnoslavenskom, odnosno, regionalnim kontekstima, koji su dosada manje bili predmetom istraživačkih interesa ili pak stjecajem različitih okolnosti prije i poslije 1990. godine uopće nisu raspravljani.

Prijave se primaju do 30. lipnja 2011., a prihvaćeni sudionici dužni su do 23. srpnja t.g. dostaviti sažetak od cca. 2000 slovnih mjesta, koji će odmah biti dostavljen svim drugim sudionicima. "Desničini susreti" zamišljeni su u formi kratkih petnaestominutnih izlaganja, nakon kojih slijedi diskusija. Radni jezici skupa su hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski. Sudionicima će biti podmireni svi troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj.  Supredsjedatelji „Desničinih susreta 2011.“ su prof. dr. sc. Krešimir Nemec i prof. dr. sc. Drago Roksandić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tajnik „Susreta“ je kolega asistent/znanstveni novak Branimir Janković s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Obavijesti i prijave:

krešimir.nemec@ffzg.hr
drago.roksandic@ffzg.hr,
bjankovi@ffzg.hr

 

Fotografije s "Desničinih susreta 2011." možete pogledati u fotogaleriji klikom na priloženu fotografiju.