Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara


Međunarodni znanstveni skup

DESNIČINI SUSRETI 2016.

Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Povodom 110. obljetnice rođenja Vladana Desnice

Beograd, 23. – 25. rujna 2016.

 


Obavijesti


Objavljen program rada (14. rujna 2016.)

Programska knjižica s rasporedom izlaganja i kratkim sažetcima te biografijama sudionika dostupna je na http://kula-jankovica.unizg.hr/files/file/ds-pk-2016.pdf.


Abecedni popis sudionika


1. dr Vladan Bajčeta (Institut za književnost i umetnost):
Nekoliko pjesama Vladana Desnice u rukopisu
 
2. prof. dr. sc. Snježana Banović (Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu):
Kazališne razmjene između Zagreba i Beograda od 1945. do 1960.
 
3. dr Stanislava Barać (Institut za književnost i umetnost u Beogradu):
Bilježnica Robija K. (1984–2016) kao povlašćeni prostor hrvatsko-srpskog interkulturalizma
 
4. doc. dr Bojan Đorđević (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu):
Vladan Desnica u dokumentima Saveza književnika Jugoslavije
 
5. Jelena Đorđević (Gimnazija „Sveti Sava“ u Beogradu):
Vladan Desnica u školskim programima Srbije
 
6. Milomir Gavrilović (doktorand Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu):
Odlike enciklopedijskog modela proze u romanima Vladana Desnice i Danila Kiša
 
7. dr Bojan Jović (Institut za književnost i umetnost):
Stogodišnjica rođenja Vladana Desnice u Beogradu: naučni skup i zbornik
 
8. dr. sc. Virna Karlić (Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Razvojni putevi jezika: od nacrta do suvremenog književnojezičnog izraza
 
9. Goran Korov (doktorand Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Beograd kao multikulturni centar u kontekstu kulturne suradnje s Afrikom (1961. – 1971.)
 
10. prof. dr. sc. Zvonko Kovač (Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Međuknjiževno čitanje, nove interkulturne studije
 
11. Olga Krasić Marjanović (Biblioteka grada Beograda):
Rad na pripremi izložbe „Vladan Desnica (1905–1967)“ priređene u Biblioteci grada Beograda povodom obeležavanja 100-godišnjice rođenja Vladana Desnice septembra 2005. godine
 
12. prof. dr. sc. Zvonko Maković (Filozofski fakultet u Zagrebu; u mirovini):
Ignjat Job: umjetnik međuprostora
 
13. Jelena Marićević (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu):
Desničina proleća Dositeja Obradovića
 
14. prof. dr. sc. Dušan Marinković (Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Aporije interkulturne južne slavistike
 
15. Nikola Marinković (doktorand Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu):
Lirsko pripovedanje Vladana Desnice u kontekstu srpske književnosti 20. veka
 
16. prof. dr. sc. Stjepan Matković (Hrvatski institut za povijest u Zagrebu):
Pristupi južnoslavenskom pitanju dr. Ante Trumbića i Beograd
 
17. dr Jelena Milinković (Osnovna škola „Majka Jugovića“ u Beogradu):
Jugoslovenski feminizmi: ProFemina
 
18. prof. dr. sc. Nikica Petković (Odsjek za kulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo pisaca):
Kako ispraviti prezent? Vladan Desnica između označavanja i brisanja iz pamćenja
 
19. doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Izvan, iznad, s one strane, između. Predodžbe Drugog i perspektiva zajednice u Desničinu Zimskom ljetovanju
 
20. prof. dr. sc. Sanja Roić (Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Talijanski kodeks očevog pisma Vladanu Desnici
 
21. prof. dr. sc. Drago Roksandić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Vladan Desnica i Istorija kotarskih uskoka Boška Desnice
 
22. dr Žarka Svirčev (Ekonomsko-trgovačka škola u Bečeju):
Feminizam kao stvaralačka platforma srpskih i hrvatskih avangardistkinja
 
23. prof. dr Gojko Tešić (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu):
Da li „naše“ može biti „njihovo“ i / ili da li „njihovo“ može biti „naše“?
 
24. Iva Tešić (Institut za književnost i umetnost):
O prijateljstvu i još ponečemu – pisma Vladana Desnice Draganu M. Jeremiću
 
25. prof. dr. Milanka Todić (Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu):
Miroslav Krleža i Marko Ristić, sinestezija poetskog i vizuelnog
 
26. prof. dr Luca Vaglio (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu):
Iskustva pseudoautobiografskog romana 20. stoljeća: Italo Svevo i Vladan Desnica

 

Obavijesti o skupu:
korogor@gmail.com
bajcet@yahoo.com