Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Javna predstavljanja Desničinih susreta

Od 2012. godine održano je nekoliko javnih predstavljanja programa Desničini susreti i publikacija Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 


Okrugli stol "Vladan Desnica i Split"

mjesto održavanja: Centar Studia Mediterranea, Filozofski fakultet u Splitu
vrijeme održavanja: 10. ožujka 2017.

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom pisaca - Splitskim ogrankom organizirali su okrugli stol "Vladan Desnica i Split" povodnom izlaska iz tiska zbornika radova sa "splitskih" Desničinih susreta 2014. i 2015. i pedesete obljetnice smrti književnika Vladana Desnice.

Zbornike radova "Vladan Desnica i Split 1920. - 1945." (Zagreb, 2015.) i "Split i Vladan Desnica 1918. - 1945.: umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike" (Zagreb, 2016.) uredili su Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina. Knjige su objavljene u zajedničkoj nakladi Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Splitu, a izvršni je nakladnik FF press.

Skup je otvorio dekan Filozofskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, a uvodna izlaganja održali su doc. dr. sc. Nebojša Lujanović i dr. sc. Petar Krolo. Uz navededene, u raspravi su sudjelovali Boris Bui, Jagoda Kecman, Siniša Kekez, Nataša Radas, prof. dr. sc. Šime Pilić, prof. dr. sc. Tonći Šitin i Nada Vučičić.

 

Iz medija:

Radio Split (14. ožujka 2017.)

Hrvatski radio (18. ožujka 2017.)                Preuzimanje skraćene emisije

Slobodna Dalmacija (11.ožujka 2017.)

 


Desničini susreti o intelektualcima i ratu 1939.-1947.

mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Novom Sadu
vrijeme održavanja: 16. travnja 2014.

Povodom izlaska iz tiska dvosveščane knjige Intelektualci i rat 1939.-1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. (ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Zagreb: FFpress, 2013.) održano je u dvorani za doktorske promocije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predstavljanje izdanja zagrebačkog Centra za komparativnohistorijske i interkultrune studije.

Predstavljenje je prigodnim riječima otvorila dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Živančević-Sekeruš, a o zborniku je govorio doc. dr. sc. Vladimir Gvozden.

Prof. dr. sc. Zvonko Kovač, supredsjedatelj Pripremnog odbora Desničinih susreta 2012. i 2013. godine, govorio je o suradnji zagrebačke i novosadske slavistike koja bi se mogla ostvariti upravo kroz Desničine susrete. Ivana Cvijović Javorina, suurednica Zbornika i nekoliko drugih publikacija Centra, dala je pregled dosad objavljenih izdanja Centra uz kratku prezentaciju njihove dostupnosti na projektnoj stranici. Programski voditelj Susreta prof. dr. sc. Drago Roksandić sažeo je svoja iskustva vezana uz utemeljenje i rad na Desničinim susretima i predstavio moguće koncepte njihovog daljnjeg širenja.

 

                           


Okrugli stol "Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti"

mjesto održavanja: Aula Sveučilišta u Zagrebu
vrijeme održavanja: 29. siječnja 2014.

Sveučilište u Zagrebu, realizirajući međunarodni projekt „Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region“ koji financira Europska unija u svom programu Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (Budget line: 22.0209),  kreativno angažira akademske i druge partnerske potencijale u podršci poslijeratnoj obnovi i održivom razvoju Ravnih kotara u Zadarsko-kninskoj županiji. U središtu projektnog interesa i rasprave na ovom okruglom stolu je Kula Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, spomenik kulture u posjedu nasljednika književnika Vladana Desnice (Zadar, 17. rujna 1905. – Zagreb, 4. ožujka 1967.). Desničini susreti, utemeljeni u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine te obnovljeni na Odsjeku za povijest istog fakulteta 2005. godine, povodom 100. obljetnice njegova rođenja, distinktivan su agens – pored ostalog – u obnovi i revitalizaciji Kule Stojana Jankovića (vidjeti: Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (ur.), Vladan Desnica i Desničini susreti: pogled unatrag i pogled unaprijed, Dijalozi s povodom 5, FF press, Zagreb 2013.). Međutim, od 2001. do 2012. godine oni su se razvijali u organizacijskom okviru i akademskom ozračju odsječkog i fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije. To je formalno konstatirano i na sveučilišnoj razini te u Sporazumu o utemeljenju Međunarodnog sveučilišnog centra u kompleksu Kule Stojana Jankovića, potpisanom 29. listopada 2009. godine, između Sveučilišta u Zagrebu i vlasnika Kule. U točki 1 konstatirana je pored ostalih i sljedeća činjenica: „Centar za komparativno-historijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u proteklom desetljeću u kompleksu Kule Jankovića obavljao svoje djelatnosti, što predstavlja temelj i inicijativu za osnivanje Međunarodnog sveučilišnog centra 'Kula Jankovića'.” Ovom prilikom riječ je o potrebi kritičkog vrednovanja ostvarenog u odnosu na projektirano u aplikaciji koja je odobrena u Europskoj komisiji, ali, isto tako, i o potrebi srednjoročnog i dugoročnijeg projiciranja mogućih smjerova djelatnosti Desničinih susreta i spomenutog Centra u koncepciji održivog razvoja Kule Stojana Jankovića i Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli. (Detaljnije vidjeti u: Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (ur.), Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti, Colloquia 5, FF press, Zagreb 2014.).

 

Izlagači (abecednim redoslijedom):

• prof. dr. sc. Damir Agičić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Darko Babić (Katedra za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• prof. dr. sc. Bojan Baletić (Prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, Sveučilište u Zagrebu)
• prof. dr. sc. Damir Boras (Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
• Ivana Cvijović Javorina, doktorandica (PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• dr. sc. Uroš Desnica (Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Jankovića i Ravnih kotara - Mostovi)
• doc. dr. sc. Vladimir Gvozden (Odsek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
• Branimir Janković, asistent (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• prof. dr. sc. Drago Roksandić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• Filip Šimetin Šegvić, doktorand (PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• Nikolina Šimetin Šegvić, doktorandica (PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu).

Materijali s okruglog stola dostupni su na poveznici: http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/o-projektu/aktivnosti/okrugli-stol/


Kolokvij "Vladan Desnica i Desničini susreti: danas i sutra"

mjesto održavanja: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu
vrijeme održavanja: 14. prosinca 2012.


Tribina "Vladan Desnica i Desničini susreti: danas i sutra"

mjesto održavanja: Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije
vrijeme održavanja: 12. prosinca 2012.

Povodom objavljivanja knjige Intelektualci i rat 1939.-1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011. (ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Zagreb: Plejada, 2012.) u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održana je tribina o na kojoj su osim navedene knjige predstavljeni i drugi projekti ostvareni u okviru Desničinih susreta. U tribini su sudjelovali (abecedno): prof. dr. sc. Tihomir Brajović, Ivana Cvijović Javorina, doc. dr. sc. Bojan Đorđević, dr. sc. Marija Grujić, dr. sc. Vesna Matović i prof. dr. sc. Drago Roksandić.