Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb

 

Desničini susreti 2012.:

Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine

Zadar, 14. – 15. rujna 2012., Islam Grčki, 16. rujna 2012. godine

 

P O Z I V  Z A  P R I J A V U  P R I O P Ć E N J A

Rok za prijavu: 31. ožujka 2012.

 

Sedmi „Desničini susreti“, zadržavajući kritičko propitivanje fenomena suvremene kulture i povijesti, s težištem na komparatističkim pristupima, ove će godine nastaviti raspravu o temi Intelektualci i rat, 1939. – 1947. godine. „Kratko“ Dvadeseto stoljeće (1914.-1917/1918. – 1989.) mnogima je i „Doba ekstrema“, ništa manje i „Doba netrpeljivih“, ali i „Doba promjena“, jedva usporedivih s bilo kojom drugom epohom u pisanoj povijesti. Napose razdoblje 2. svjetskog rata (1939. – 1947.) komprimira svu temeljnu civilizacijsku problematiku 20. stoljeća. Njegova zastrašujuća ljudska cijena, nedoumice s kojima je započet te nedoumice s kojima je završen korištenjem atomske bombe i sa „željeznom zavjesom“ bitno su obilježeni scijentizacijom i intelektualizacijom „totalnog rata“, unutar i preko granica sučeljenih svjetonazorskih pretpostavki. Intelektualci su u tome ratu, u nepreglednom mnoštvu slučajeva, kako njegovi zagovornici tako i njegovi protivnici, a nadasve – akteri i žrtve, ljudi koji se očituju i ljudi koji šute… te svi skupa svjedoci kraja jednoga eurocentričnog svijeta. Uvažavajući različite mogućnosti istraživačkih kritičkih pristupa, ovogodišnji „Desničini susreti“ fokusirat će se na onovremene i suvremene ideološke aspekte prezentacije i reprezentacije navedenog razdoblja u kulturi i povijesti, kako u hrvatskom tako i širem južnoslavenskom okviru, odnosno u regionalnim kontekstima. Pritom će težište rasprava biti na predmetima istraživačkih interesa i pristupima koji dosada nisu bili kritički reflektirani.

Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 31. ožujka 2012. Do 30. travnja tekuće godine Pripremni odbor "Desničinih susreta" odlučit će o prihvaćenim prijavama. Radni jezici skupa su hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski. Sudionicima će biti podmireni troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj. Supredsjedatelji „Desničinih susreta 2012.“ su prof. dr. sc. Zvonko Kovač s Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti i prof. dr. sc. Drago Roksandić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a tajnik „Susreta“ je asistent Branimir Janković s Odsjeka za povijest istog fakulteta.

Obavijesti i prijave:

bjankovi@ffzg.hr
zkovac@ffzg.hr
drago.roksandic@ffzg.hr

 

Fotografije s "Desničinih susreta 2012." možete pogledati u fotogaleriji klikom na priloženu fotografiju.