Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Okrugli stol "Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti"

29. siječnja 2014. u Auli Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol "Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti", u sklopu projekta Janković castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni kotari region / Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara.

Nakon pozdravnog govora prorektorice prof. dr. sc. Melite Kovačević izlaganja su održali prof. dr. sc. Damir Boras (Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Bojan Baletić (Prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Uroš Desnica (Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Jankovića i Ravnih kotara - Mostovi), prof. dr. sc. Damir Agičić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Vladimir Gvozden (Odsek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), dr. sc. Darko Babić (Katedra za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Ivana Cvijović Javorina (doktorandica, PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Filip i Nikolina Šimetin Šegvić (doktorandi, PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i Branimir Janković (asistent, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Raspravu je moderirao prof. dr. sc. Drago Roksandić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), programski voditelj projekta.

Raspravljalo se o djelatnostima Desničinih susreta, dugoročnog programa društveno-humanističkih i kulturoloških rasprava, utemeljenih 1989. godine i obnovljenih 2005. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao jednome od ključnih agensa obnove i revitalizacije Kule Stojana Jankovića u Islamu Grčkom kod Zadra. Desničini susreti, posvećeni i djelatno animinirani životom i stvaralačkim opusom Vladana Desnice (Zadar, 17. rujna 1905. – Zagreb, 4. ožujka 1967.) istovremeno su i jezgra fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije te jedan od ključnih agensa u programskom konstituiranju Međunarodnog sveučilišnog centra (u osnivanju) u Kuli Stojana Jankovića. Fokusirajući se na procjenu „kulturnog kapitala“ Desničinih susreta, govorilo se i o njihovom daljnjem razvoju kao aktera održivog razvoja Kule i Ravnih kotara.

Fotografije s okruglog stola možete pogledati u fotogaleriji.

 

Prilozi:

Sažeci i životopisi izlagača

Integralni tekstovi izlaganja

Prezentacija Desničini susreti (Ivana Cvijović Javorina i prof. dr. sc. Drago Roksandić)

Prezentacija Društveno odgovorno upravljanje baštinom (dr. sc. Darko Babić)

Prezentacija Kula Jankovića: kulturno dobro velikih aplikativnih mogućnosti (dr. sc. Uroš Desnica)

Prezentacija Ravni kotari (dr. sc. Marijeta Rajković Iveta)