Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Dani Kule Jankovića 2012. uz Otvorenje Kule za javnost

magistrica Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministice kulture RH
U Kuli Stojana Jankovića, u Islamu Grčkom, od 25. do 28. 7. 2012 g. održani su Dani Kule Jankovića 2012., (u okviru aktivnosti A.2.3 „Common heritage Awareness Days 2012), a u organizaciji partnera «Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi». 
 
Program prvog dana aktivnosti uključio je službeno i svečano otvorenje djelomično obnovljene Kule Jankovića za javnost, uz otvorenje ponovno postavljene Etnografske zbirke fundusa Kule, te otvaranje prve izložbe u obnovljenim prostorima Kule Ususret obnovljenoj Kuli. Foto-izložba je postavljena u dvorani Sali, gdje se odvio i program Svečanog otvorenja Kule za Javnost. Program otvorenja je uključivao:
 
Pozdravna riječ u ime domaćina i organizatora (dr. sc. U. Desnica i dr. sc. N. Desnica-Žerjavić)
 
Pozdravne riječi predstavnika nekih od institucija koje su posebno zaslužne da su stvoreni uvjeti da je do otvorenja djelomično obnovljene Kule i ove manifestacije moglo doći:
- magistrica Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministice kulture RH, koja je u ime Ministarstva kulture RH i otvorila Kulu Jankovića za Javnost  
- gospodin Martin Mayer, ataše pri Evropskoj komisiji u Hrvatskoj, 
- prof. dr.sc. Milorad Pupovac, zastupnik u Hrvatskom Saboru i Predsjednik SNV, 
- prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
- prof dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. 
- prof. dr. sc. Robert Bacalja, prorektor za studije i studentska pitanja Zadarskog sveučilišta, 
 
Otvorenju je nazočio i niz drugih ličnosti iz Ministarstva kulture RH: (Zlatko Uzelac, pomoćnik ministice kulture RH,  Eva Brunović, Voditeljica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, mr.sc. Anastazija Magaš-Mesić, pročelnica Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH u Zadru, Lepa Petri, konzervatorica koja već godinama kontinuirano nadzire obnovu Kule s konzervatorske strane), te brojne druge ličnosti iz kulturnog, javnog i političkog života (D. Samardžić, ravnatelj Zavičajnog muzeja Biograd,  Marin Ćurković ravnatelj Zavičajnog muzeja Benkovac, Čedomir Višnjić, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Gordan Bosanac, direktor CMS-a, Zoran Pusić, predsjednik GOLJPa, Rajka Rađenović, zamjenica Zadarskog župana, Miloš Čiritović, do-gradonačelnik grada Benkovca, te drugi predstavnici Grada Benkovca: Mile Marić, iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Benkovca, Vanja Čvrljak – direktor Turističke zajednice Grada Benkovca, i mnogi drugi)
 
Kraća izlaganja održali su:
- Prof. Miljenko Domijan (kao dugogodišnji glavni konzervator RH, a prije toga direktor nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru), na temu Važnost obnove Kule te konkretne aktivnosti u zaštiti i obnovi Kule Jankovića
- Prof. dr. sc. Drago Roksandić (kao programski voditelj ovog EU projekta i mnogih ranijih revitalizacijskih aktivnosti u i oko Kule) na teme Kulturno i povijesno značenje Kule Jankovića te revitalizacijske aktivnosti, Posebni osvrt na planove i akcije oko izgradnje Međunarodnog sveučilišnog centra u Kuli Jankovića (MSC), o čemu su također govorili i prof. dr. Alan Braun, (Arhitektonski fakultet, Zagreb), i dr. sc. Darko Babić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). 
- Branislav Ćelap, izdavač prvih sabranih djela V. Desnice 1965. g, tada direktor Prosvjete
- Dr.sc. Tatjana Škarić Jurić, u ime organizatora, informirala je skup o drugim projektima te aktivnostima, održanim i planiranim, u Kuli kroz 2012. g. (Fotoprilozi s otvorenja, uključivo fotografije svih govornika nalaze se u fotogaleriji)
 
Program je zatim nastavljen otvaranjem dviju izložbi u Kuli Stojana Jankovića: Otvaranje Etnografske zbirke, kao prve od zbirki Kule Jankovića koja se vratila u Kulu (Postavljena je na originalno mjesto u Staroj kuhinji te pristupnom hodniku, i Otvaranje prve Izložbe u Sali : Ususret obnovljenoj Kuli, foto-izložba, (20-ak postera velikog formata, B1, sa fotografijama/ličnostima, itd. Foto-prikaz kompletne izložbe, dan je u slikovnom prilogu gdje su fotografije Novena, Zagreb, svih panoa, pano po pano. Sala (novo-obnovljena dvorana površine preko 50 m2), predstavljena je kao polifunkcionalni prostor: kao dvorana za Izložbe  te kao dvorana za predavanja, skupove, itd. (Slikovni prilozi otvaranje Etnografske zbirke i Sale u fotogaleriji).
 
Domjenak uz muzički program (Neven Jurić, gitara)
 
Vođeni i slobodni obilasci obnovljenih dijelova kompleksa kule Janković Stojana. 
 
Program drugi  i treći dan:
Predavanje-prezentacija o zajedničkoj kulturnoj baštini Kule Jankovića, Dvori Stojana Jankovića - Prošlost, današnji status te perspektive obnove i revitalizacije (prilog). Prezentacije: povijesni razvoj i kulturno-povijesni značaj Kule kao zajedničke kulturne baštine, funkcije pojedinih dijelova kompleksa, umjetničke, povijesne i arhivske zbirke Kule Jankovića. Nadalje, projekcije filmskih materijala (HTV prilozi o Kuli, iz filmskih arhiva, starih amaterskih video-zapisa, itd).
 
Vođeni i slobodni obilasci obnovljenih dijelova kompleksa te parka Kule Jankovića, (bilo predviđeno 4x dnevno, u praksi su se odvili znatno veći broj puta, već kako su se formirale skupine posjetitelja). Vodstvo obilazaka, uz objašnjenja (često i vrlo detaljna, ovisno o konkretnoj grupi i interesu) obavili su članovi Udruge: Olga Škarić, Jelena Desnica Ivičević, Uroš Desnica, Tatjana Škarić-Jurić, Nataša Desnica-Žerjavić. Dunja Franković Desnica , Jelena Žerjavić (cjelodnevna dežurstva).
Sadržaj obilaska je uključivao:
Obilazak Etnografske zbirke , uz objašnjenja funkcija pojedinih predmeta iz zbirke, te raznih faza korištenja „ Stare kužine“ – od otvorenog ognjišta do „modernih“ rješenja iz početka 19. st.
Obilazak prve foto-izložbe u Kuli, u obnovljenoj  “Sali”, pod nazivom: “Ususret obnovljenoj Kuli” (uz objašnjavanje povijesne pozadine i razvoja Kule kroz vjekove, izgled prije 1990. g., nakon ratnih stradanja i u raznim fazama obnove, slikovni i tekstualni podaci o važnim ličnostima te zbirkama Kule Jankovića). 
Obilazak obnovljenih dijelova Kule Jankovića, u vidu vođenih tura ili slobodnih razgledanja. Osim Stare kuhinje i Sale s izložbama, to je uključivalo penjanje na Kulu (Vidikovac na gornjoj etaži kule), tamnicu i "samicu",  malu i veliku „avliju“, šetnju do izvora Klokotuša, bazena i dijela Arboretuma, obilazak  romaničke crkvice Sv. Đorđa)
 
Večernji sadržaj drugoga dana upotpunilo je predavanje prof. dr. sc. Duška Marinkovića Ravni kotari i Vladan Desnica.
 
 
Osim prvoga dana (kad je na samom Otvorenju Kule za javnost bilo oko 100  uzvanika i gostiju), u narednim danima ove aktivnosti, u cjelodnevnim programima  Kulu je posjetilo još oko 150 posjetitelja (prema Knjizi posjetitelja, koja je uspostavljena u Sali). Događaj je izazvao veliku medijsku pažnju (Prilozi), tako da se interes za posjet Kuli nastavio i nakon „službenih dana“ aktivnosti, jer su se mnogi zainteresirali (i doznali za mogućnost posjeta) kad su vidjeli/čuli neki od priloga na TV ili radiju, odnosno pročitali vijest ili članak u novinama. Tako je, uz brojne posjetitelje iz Zadra, bilo dosta posjetitelja iz mjesta bliže i dalje okolice (bilo je i stranaca, iz EU, SAD, Kanade, Australije - najčešće  gosti lokalnog pučanstva, koje bi oni doveli sa sobom). Ukupno, u prva tri mjeseca nakon otvorenja bilo je oko 500 posjetitelja (vjerojatno osjetno više s obzirom da se, naravno, nisu svi upisali u Knjigu gostiju).
Osim Poziva na otvorenje Kule i otvorene dane Kule Jankovića, Društvo je (iz drugih sredstava) izradilo tri informacijska postera, dodatne informacije za medije (poslano predstavnicima medija uz pozive ili naknadno), letak u boji (sve navedeno u prilozima ispod), te probnu brošuru – A5 formata, 14 strana (koja će kasnije – nadopunjena i proširena – biti tiskana kao službena brošura ove aktivnosti). Jedna od pouka s probnom brošurom jest i da bi trebala biti tiskana u znatno više primjeraka (ovogodišnjih 100 primjeraka „planulo“ je praktički već prvi dan), tako da treba razmotriti  mogućnost da se službena brošura aktivnosti, predviđena da se tiska krajem projekta u 600 primjeraka, eventualno tiska i u većem broju primjeraka, ukoliko bude moguće. 
 
Želimo istaknuti da je aktivnost mogla biti održana s toliko sadržaja i na tako visokom nivou, pa onda i s tako velikim interesom medija (molim vidjeti 3 priloga Odjeci...), zahvaljujući 10-godišnjih ulaganjima Ministarstva kulture RH u temeljnu obnovu niza objekata u kompleksu Kule Jankovića (uključivo onih u kojima je održana aktivnost), te (neposredno za realizaciju postava izložbi) zahvaljujući donaciji američke zaklade Tourism Cares (2011 Tourism Cares Grant; Prilog), pomoći SKD Prosvjeta za izradu fotografija velikog formata, dodatnim sredstvima Udruge te doista izuzetnim angažmanom brojnih članova Udruge.
 
Smatramo da je provedba aktivnosti  Common heritage awareness days u 2012. g. bila izuzetno uspjela, ne samo zato što je posjet od oko 250 ljudi u danima aktivnosti daleko nadmašio očekivanja. Iznimno veliki interes i kulturne i administrativno-političke i medijske javnosti (Prilog Odjeci...), te, napokon, opće populacije za ovu aktivnost još jednom su pokazali koliko je Kula Jankovića dobar primjer („dobar brand“) za isticanje i pokazivanje/dokazivanje potencijala te korištenja objekata kulturne baštine za turistički, ekonomski i društveni razvoj uže i šire regije, ali i za ublažavanje tenzija i pomoć u liječenju ratnih trauma, putem osvještavanja koliko zajedničkog ima u njihovoj kulturnoj baštini.
 
Upravo važnost tog aspekta „common cultural heritage“, na koji smo prema planu i intenciji aktivnosti obratili posebnu pažnju  – a i svjesni da je posebno značajan u kraju s teškim i još nezaliječenim nasljeđem ratnih stradanja i međuetničkih podjela - također je u ovoj aktivnosti bio jasno prepoznat, što je u mnogim medijskim reakcijama i bilo naglašeno. Možda to najbolje ilustrira prigodni članak iz jednog dnevnog lista s naslovom već na naslovnici lista: „Obnovom kule do obnove povjerenja između Hrvata i Srba“, odnosno naslovom opsežnog članka (na dvije stranice velikog formata, Prilog Odjeci Zadarski list): „Obnovom kule do pomirbe Hrvata i Srba u Ravnim kotarima“
 
Prilozi:
 
Izvještaj Dani Kule Jankovića 2012.
Pozdravna riječ
Dvori Stojana Jankovića - Prošlost, današnji status te perspektive obnove i revitalizacije
Pano Kula Jankovića
Pano Orijentacijska karta kompleksa
Pano Revitalizacijske aktivnosti u Kuli do 2012.
Tourism Cares: 2011 Worldwide Grantees
Info za medije o programu otvorenja
 
Dodatne informacije za medije
Udruga Mostovi, kratki Identity Card 2012 za medije
 
Odjeci
Vox TV
Zadar List 26.7.2012. naslovnica, 6-7 stranica
Odjeci Otvaranja i Otvorenih dana 2012.  popis i izbor
 
Fotogalerija - Govornici na otvorenju, Etnografska izložba u Staroj kuhinji, Sala
Foto-izložba Ususret obnovljenoj Kuli