Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

DIANE training session na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

17/04/2016

U četvrtak i petak, 21. i 22. travnja 2016. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se pripremni tečaj za korištenje digitalne platforme za analizu nacionalnih pokreta u Europi DIANE (Digital Infrastructure for the Analysis of National movements in Europe). Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije dobio je dozvolu koristiti program DIANE ne samo za projekt o nacionalnim himnama nego i za druge svoje projekte.

U subotu, 23. travnja 2016., od 9.00 do 14.00, bit će održan sadržajno nešto skraćeni training session za prediplomske studente koji u seminaru prof. dr. sc. Drage Roksandića rade kao suradnici projekta o nacionalnim himnama.

Više obavijesti i program dostupni su na: http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/desnicini-susreti/centar/aktivnosti-centra/.