Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Nova izdanja Centra

04/09/2014

Objavljena su dva nova izdanja Biblioteke Desničini susreti.

U sklopu projekta "Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara" objavljena su dva nova sveska Biblioteke Desničini susreti, u suradnji Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Plejade:

sv. 9
Kula Jankovića. Spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara: baština, intelektualizam i revitalizacija (ur. Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta i Tihana Rubić), Zagreb 2014.

sv. 10
Intelektualac danas. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013. (ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina), Zagreb 2014.

Sva dosad objavljena izdanja Centra u cijelosti su dostupna na projektnoj stranici (http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/desnicini-susreti/izdanja-centra/biblioteka-ds/) i mogu se preuzeti klikom na željeni naslov.