Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Predstavljanje zbornika radova s Desničinih susreta 2013.

17/09/2014

U subotu, 20. rujna 2014. godine, s početkom u 11.30 sati u izložbenoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu održat će se predstavljanje najnovijeg izdanja Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

Sveučilišna knjižnica u Splitu poziva Vas na predstavljanje najnovijeg izdanja Biblioteke Desničini susreti Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

INTELEKTUALAC DANAS. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.
(uredili Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Plejada, Zagreb 2014.

Predstavljanje će se održati u subotu, 20. rujna 2014. godine, s početkom u 11.30 sati u izložbenoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu.

Govorit će:
prof. dr. sc. Aleksandar JAKIR, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Damir PILIĆ, komentator Slobodne Dalmacije, Split
Ivana CVIJOVIĆ JAVORINA, suurednica zbornika, doktorandica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Drago ROKSANDIĆ, suurednik zbornika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pozivnica