Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Zajednička baština u praksi

24/06/2014

Vrijeme održavanja skupa:
27. lipanj, 2014. (petak), od 10:00 do 15:00 sati

Mjesto održavanja:
Kompleks Kule Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, općina Benkovac, Zadarska županija

Organizator skupa:
«Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi»

Pokrovitelj skupa:
EU projekt: «Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara» (engl. «Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region»). Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu; referenca: EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI

Sudionici skupa:
- nevladine organizacije, OPG-ovi i obrtnici, primarno iz zadarskog zaleđa ali i susjednih regija
- predstavnici lokalne uprave i razvojnih agencija
- predstavnici turističkih zajednica i agencija
- svi pojedinci koji su zainteresirani za zavičajnu tradicijsku baštinu i njeno korištenje u turističkom sektoru

Cilj skupa:
Primarni cilj skupa je raspraviti načine međusobnog povezivanja i kreiranja zajedničkog nastupa za plasman izvornih tradicijskih proizvoda na turističko tržište Zadarske županije.

Opis aktivnosti:
Susret predstavnika nevladinih organizacija, poljoprivrednih proizvođača i obrtnika te drugih zainteresiranih pojedinaca iz Ravnih Kotara, Bukovice i susjednih regija, a koji njeguju i cijene vrijednosti zavičajne baštine. Okosnica skupa je rasprava o mogućnostima kulturne ponude zadarskog zaleđa koja bi mogla biti atraktivna za turiste koji dolaze u Zadarsku županiju (i susjedne županije). Naglasak rasprave će biti na kreiranju izleta koji bi uključivao posjete lokalitetima kulturne baštine kao i ugostiteljskim objektima, uključujući i OPG-ove. Stoga je uvjeravanje i inspiriranje lokalne turističke zajednice da prepoznaju, čuvaju i revitaliziraju kulturnu materijalnu i ne-materijalnu baštinu te da iznađu načine kako ju uključiti u turističku ponudu Županije iznimno važan element rada ovog skupa. Ovo će također biti prilika da se konkretno dogovori prezentacija poljoprivrednih proizvoda i drugih tradicijskih proizvoda Ravnih Kotara na sajmu (“Folk meeting“) koji će se održati 20. srpnja 2014. u Kuli Stojana Jankovića. Naime, „Folk Meeting“ predstavlja prvu priliku da se u ambijentu Kule Jankovića prezentira potencijal lokalnih tradicijskih proizvoda te mogućnosti njihovog uključivanja u turističku ponudu regije. Ovaj dogovor bi također mogao biti važan i turističkim djelatnicima koji bi posjetom Kuli Jankovića mogli na licu mjesta ocijeniti je li mjesto i ponuda dovoljno atraktivna da dovedu na manifestaciju “Folk meeting“ 20. srpnja ove godine i svoje goste - turiste iz područja u kojem djeluju. Uz prezentaciju programa koji će se u Kuli Jankovića odvijati tijekom ljeta 2014. godine, voditi će se konkretni dogovori i o zajedničkim atraktivnim manifestacijama koje bi se u Kuli mogle realizirati u ljeto 2015. godine.

Specifični rezultati:

  1. Dogovor sudionika skupa o daljnjim aktivnostima u cilju stvaranja turističkog itinerera koji će uključivati značajne lokalitete kulturne baštinu Ravnih kotara i Bukovice a koji će biti ponuđen turističkim agencijama Zadarske županije
  2. Dogovor sudionika skupa o kreaciji zajedničke manifestacije koja će se u Kuli Jankovića održati u ljeto 2015., a koja će biti zanimljiva turistima regije
  3. Dogovor zainteresiranih sudionika skupa oko prezentacije njihovih proizvoda i sudjelovanja na sajmu u Kuli Jankovića koji će se održati 20. srpnja, 2014. („Folk Meeting“)
  4. Izvještaj o održanom skupu i njegovim sudionicima koji će biti publiciran u „online“ i tiskanom izdanju.

Također se nadamo da će ovaj susret:

  • Predstavljati podršku i ohrabrenje za daljnji rad nevladinim organizacijama i drugim sudionicima ove aktivnosti kao i novu mogućnost da prezentiraju, populariziraju i prodaju svoje domaće proizvode tradicijske kulture.
  • Dati poticaj za međusobnu komunikaciju svih zainteresiranih dionika i pružiti priliku za komunikaciju s turističkom zajednicom i lokalnim vlastima u svrhu promocije njihovih ciljeva te, po mogućnosti, doprinjeti pripremi plasmana njihovih autohtonih proizvoda za tržište.
  • Doprinijeti povećanju interesa lokalnog stanovništva za autohtone proizvode iz njihovih vlastitih sela. Ti proizvodi uključuju širok raspon mogućih sadržaja od poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, preko raznovrsnih rukotvorina do znamenitosti kulturne i prirodne baštine kao i nematerijalne kulturne baštine.
  • Osnažiti razumijevanja da tradicijske vještine i zanati nisu staromodni i beskorisni već vrijedni i da bi bilo dobro da budu revitalizirani.
  • Učvrstiti shvaćanje kako mnoštvo lokalnih, tradicijskih proizvoda ove regije kao i nematerijalna baština imaju vrijednost, pa i komercijalnu, te da inspirira i ohrabri stanovnike regije da njeguje, čuva te da ih počne ponovno proizvoditi.
  • Pružiti priliku djelatnicima turističke zajednice Zadarske županije da se upoznaju sa zanimljivim lokalnim tradicijskim proizvodima kao i mjestima kulturne baštine u zaleđu Zadra kako bi prepoznali i moguće turističke potencijale ove regije koja se nalazi mimo glavnih turističkih destinacija.