Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

Okrugli stol "Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti"

23/01/2014

U srijedu 29. siječnja 2014. u Auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se okrugli stol "Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti".

 

Janković castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni kotari region
Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara

OKRUGLI STOL „DESNIČINI SUSRETI I KULA STOJANA JANKOVIĆA: ISKUSTVA I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI“
(Aula Sveučilišta u Zagrebu, srijeda, 29. siječnja 2014., 11 sati)


INFORMACIJA O OKRUGLOM STOLU


Okrugli stol „Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti“

Naziv skupa: „Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti“

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zagrebu (Aula), Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Datum početka/završetka: 29/01/2014. od 11:00 do 13:30 (izlaganja + diskusija)

Organizator: Sveučilište u Zagrebu / Filozofski fakultet / Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije

Kotizacija: besplatno, no poželjna je prethodna prijava (u prilogu)

Radni jezik: hrvatski

Programska koncepcija: Sveučilište u Zagrebu, realizirajući međunarodni projekt „Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region“ koji financira Europska unija u svom programu Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (Budget line: 22.0209),  kreativno angažira akademske i druge partnerske potencijale u podršci poslijeratnoj obnovi i održivom razvoju Ravnih kotara u Zadarsko-kninskoj županiji. U središtu projektnog interesa i rasprave na ovom okruglom stolu je Kula Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, spomenik kulture u posjedu nasljednika književnika Vladana Desnice (Zadar, 17. rujna 1905. – Zagreb, 4. ožujka 1967.). Desničini susreti, utemeljeni u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine te obnovljeni na Odsjeku za povijest istog fakulteta 2005. godine, povodom 100. obljetnice njegova rođenja, distinktivan su agens – pored ostalog – u obnovi i revitalizaciji Kule Stojana Jankovića (vidjeti: Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (ur.), Vladan Desnica i Desničini susreti: pogled unatrag i pogled unaprijed, Dijalozi s povodom 5, FF press, Zagreb 2013.). Međutim, od 2001. do 2012. godine oni su se razvijali u organizacijskom okviru i akademskom ozračju odsječkog i fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije. To je formalno konstatirano i na sveučilišnoj razini te u Sporazumu o utemeljenju Međunarodnog sveučilišnog centra u kompleksu Kule Stojana Jankovića, potpisanom 29. listopada 2009. godine, između Sveučilišta u Zagrebu i vlasnika Kule. U točki 1 konstatirana je pored ostalih i sljedeća činjenica: „Centar za komparativno-historijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u proteklom desetljeću u kompleksu Kule Jankovića obavljao svoje djelatnosti, što predstavlja temelj i inicijativu za osnivanje Međunarodnog sveučilišnog centra 'Kula Jankovića'.” Ovom prilikom riječ je o potrebi kritičkog vrednovanja ostvarenog u odnosu na projektirano u aplikaciji koja je odobrena u Europskoj komisiji, ali, isto tako, i o potrebi srednjoročnog i dugoročnijeg projiciranja mogućih smjerova djelatnosti Desničinih susreta i spomenutog Centra u koncepciji održivog razvoja Kule Stojana Jankovića i Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli. (Detaljnije vidjeti u: Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (ur.), Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti, Colloquia 5, FF press, Zagreb 2014.).

 

Izlagači (abecednim redoslijedom):

• prof. dr. sc. Damir Agičić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Darko Babić (Katedra za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• prof. dr. sc. Bojan Baletić (Prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, Sveučilište u Zagrebu)
• prof. dr. sc. Damir Boras (Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
• Ivana Cvijović Javorina, doktorandica (PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• dr. sc. Uroš Desnica (Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Jankovića i Ravnih kotara - Mostovi)
• doc. dr. sc. Vladimir Gvozden (Odsek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
• Branimir Janković, asistent (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• prof. dr. sc. Drago Roksandić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• Filip Šimetin Šegvić, doktorand (PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
• Nikolina Šimetin Šegvić, doktorandica (PDS Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu).


Detaljni program, sažeci izlaganja, životopisi izlagača te ostali dokumenti, uključujući izdanje Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (ur.), Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti, Colloquia 5, FF press, Zagreb 2014., te prijavnica za sudjelovanje nalaze se u prilogu.

Dodatne informacije: Kontaktirati kolegu Filipa Šimetina Šegvića (phillip.simetinsegvic@gmail.com) ili kolegicu Nikolinu Šimetin Šegvić (nikolina.simetinsegvic@gmail.com) te web stranica http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/.

Napomena: Okrugli stol „Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti“ sastavni je dio aktivnosti  projekta Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region. Projekt kofinancira Europska unija, a realizira Sveučilište u Zagrebu.
 

Prilozi:

/files/file/ds-okrugli-stol-29-1-2014-POZIV.doc

/files/file/ds-okrugli-stol-29-1-2014-PROGRAM-RADA.doc

/files/file/ds-okrugli-stol-29-1-2014-SAZECI-I-ZIVOTOPISI.pdf

/files/file/ds-okrugli-stol-29-1-2014-PRIJAVNICA.doc

 

Materijali s okruglog stola dostupni su na poveznici: http://kula-jankovica.unizg.hr/hr/o-projektu/aktivnosti/okrugli-stol/